Taneční kurz 2023

Kurz je plně obsazený

Podzimní taneční kurz pro mládež je zcela naplněn!!!

Lze se přihlásit již pouze jako náhradník – náhradnice.

 

Do kurzu pro mládež je možné se přihlásit e-mailem na: horak.servis@atlas.cz nebo osobně v prodejně Copier centrum, Šultysova 1926, Slaný.

V případě přihlášení e-mailem, obdržíte odpověď s pokyny, jak dále postupovat.

V případě přihlášení osobního Vám budou pokyny sděleny na místě.

Přihláška je platná teprve po zaplacení rezervačního poplatku (zálohy) ve výši  500,-  Kč, kterou je možné zaplatit v hotovosti v prodejně Copier centrum. Tato záloha je bez závažných důvodů nevratná – máme omezený počet účastníků a chceme pro vás zajistit vyvážený poměr tanečníků a tanečnic.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY TK

Na co také myslet...

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY TANEČNÍHO KURZU PRO MLÁDEŽ

1. Přihláška do kurzu  je závazná. Pokud se z vážných zdravotních důvodů nebudete moci kurzu zúčastnit, dejte nám to prosím co možná nejdříve vědět.

2. Přihlášením do kurzu udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů provozovateli Horák -Taneční škola Slaný k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to písemnou formou.

3. Při přihlášení do tanečních kurzů pro mládež je vybírán rezervační poplatek-záloha.

  • Rezervační poplatek je v případě doplacení kurzovného použit na úhradu části ceny kurzovného.
  • Doplatek kurzovného je tedy rozdílem plné ceny kurzu a rezervačního poplatku.
  • V případě nedoplacení doplatku náleží rezervační poplatek TŠ Horák Slaný na pokrytí veškerých administrativních úkonů spojených s evidencí a správou přihlášeného.
  • V případě nedodržení data splatnosti doplatku rezervační poplatek bez náhrady propadá.

4.  Zaplacené kurzovné se nevrací (vyjma z vážných zdravotních důvodů). Při odhlášení z tanečního kurzu na vlastní žádost je účtován storno poplatek 1.000,-Kč ze zaplacené celkové ceny. 

5. Docházka do kurzu je záležitostí jeho účastníka, nenavštívené lekce nemohou být z kurzovného odečítány.

6. Do tanečního sálu je povolený vstup pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci. Do kurzu pro středoškolskou mládež chodí účastníci kurzu i jejich doprovod pouze ve společenském oblečení. V případě nevhodného oblečení frekventatnů nebo doprovodu má provozovatel právo neumožnit vstup do prostor sálu a v případě nutnosti tuto osobu z prostor sálu vyvést bez možnosti náhrady vstupného.

7. U vstupu do tanečního sálu se účastník kurzu prokáže průkazkou frekventanta. Po označení datumu dané lekce bude umožněn vstup do prostoru sálu.

8. V případě ztráty průkazu frekventanta nebo jeho doprovodu,  bude  vystaven duplikát-je evidován v centrální evidenci.

9. Vstup na taneční parket bude umožněn pouze žákům s viditelně umístěným identifikátorem frekventanta kurzu, který žák TŠ obdrží při placení kurzovného. 

10. Kabáty a zavazadla (s výjimkou dámských kabelek) je nutné před začátkem lekce uložit v šatně. Jejich nošení do sálu není z prostorových, bezpečnostních a zejména etických důvodů dovoleno. V sálu kde kurzy probíhají je provozována klasická "divadelní šatna" s obsluhou za obvyklý poplatek.

11. Taneční sál i přilehlé prostory (bar, WC, šatna) jsou nekuřácké. Kuřáci mohou kouřit ve foyeru v místech s připravenými popelníky.

12Změna času a místa konání lekce je v nutných případech vyhrazena.

13. Kurzy taneční školy (lekce, prodloužené lekce, plesy, tančírna apod.) mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem, který má oprávnění naší taneční školy. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akcí mohou být vystaveny na internetových stránkách taneční školy nebo použity na jiných propagačních materiálech Taneční školy Horák

14. Přihlášením do kurzu stvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasíte s jejich dodržováním.

15. V případě mimořádných situací je vždy dobré se s námi domluvit na případném individuálním postupu.

Fotogalerie

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto