Aktuální opatření

Vstup na taneční kurzy

 

Dobrý den,

      rádi bychom vás informovali o aktuálních hygienicko-epidemiologických podmínkách pro vstup na taneční kurzy platných od 22.11.2021(Mimořádné opatření MZČR z 20.11.2021, bod 17.) a prosíme Vás o jejich dodržování a spolupráci.

 

1.       Na lekce přijďte jen, jste-li zcela zdraví, bez příznaků respiračního onemocnění.

2.       V souladu s nařízením Vlády ČR se od 22. 11. 2021 musí každý před vstupem na lekci prokázat:

       -potvrzením o dokončeném očkování (2 týdny po aplikace 2. dávky u dvoudávkových vakcín nebo 2 týdny po aplikaci jednodávkové vakcíny)

       -nebo potvrzením o prodělání nemoci Covid-19 ne starší 180 dnů (pozitivní výsledek testu)

        –mládež do 18 let a osoby se zahájenou vakcinací se mohou prokázat též PCR testem s negativním výsledkem ne starším 72 hodin.

Máte-li v mobilním telefonu nainstalovanou aplikaci Tečka, je to vůbec nejsnazší způsob, případně stačí vyfocený certifikát uložený v mobilu nebo jeho papírová kopie. Nemusíte nám potvrzení odevzdávat, jen kolegové při kontrole u vstupu musí zkontrolovat splnění jedné z podmínek.

3.       Všechny osoby ve vnitřních prostorách musí mít ústa a nos zakryty respirátorem či jiným ochranným prostředkem v souladu s pravidly vyhlášenými MZČR a Vládou ČR. Během sportovní aktivity není ochrana dýchacích cest povinná. Při příchodu, odchodu a během pohybu ve společných prostorách (šatny, toalety apod.) je respirátor povinný.

4.       Při vstupu do prostor MC Grand prosím používejte připravené desinfekční prostředky.

Tato pravidla se mohou změnit v závislosti na usnesení nařízení MZČR či Vlády ČR. O případných změnách Vás budeme včas informovat.  

Prosíme Vás o pochopení,  choďte na taneční kurzy včas, aby nedocházelo k nadměrnému shlukování osob při vstupu. Pro plynulý vstup bude sál otevřen již od 18,00 hodin.

Pavel a Jitka Horákovi

Taneční škola Horák  
 

Taneční kurzy - nový rozpis lekcí

zahájení kurzu v říjnu 2021

Den :            Hodina:                               Akce:

01.10.2021   19,00 - 21,30 hod               Zahájení + základní lekce

08.10.2021   19,00 - 21,30 hod               základní lekce

15.10.2021   19,00 - 21,00 hod               základní lekce

22.10.2021   19,00 - 22,30 hod               Prodloužená

29.10.2021   19,00 - 21,30 hod               základní lekce

05.11.2021   19,00 - 21,30 hod               základní lekce

12.11.2021   19,00 - 21,30 hod               základní lekce

19.11.2021   19,00 - 22,30 hod               Prodloužená

26.11.2021   19,00 – 21,30 hod               základní lekce

28.11.2021   18,00 – 21,30 hod NEDĚLE  lekce disco+raut

03.12.2021   19,00 - 21,30 hod               základní lekce

10.12.2021   19,00 - 22,30 hod               Věneček

17.12.2021   19,00 - 22,30 hod               Revanš

Taneční kurzy 2020

posunutí zahájení kurzu

Podle posledních informací bude možno loňský taneční  kurz zahájit na podzim 2021. Podrobný rozpis jednotlivých lekcí Vám zašleme do e-mailu co nejdříve. 

Současná vládní opatření prozatím ještě neumožňují naše taneční kurzy zahájit. Zlepšující se situace v boji s Coronavirem nám však dává naději i v této oblasti. Dle informací ze Svazu učitelů tance je problematika tanečních kurzů aktuálně centrálně rešena.  

Chtěli bychom pro Vás zachovat kvalitu kurzů tak, jako v létech minulých, to znamená aby byla možnost bezpečného střídání partnerů, možnost tance s rodiči a možnost občerstvení, což nyní prozatím nelze.

Stále platí, že taneční kurzy proběhnou v plném rozsahu. Sledujeme aktuální situaci a budeme Vás včas informovat, jakmile bude možné taneční kurzy zahájit. 

Všeobecné podmínky TK

Na co také myslet...

Všeobecné podmínky tanečních kurzů pro mládež

1. Přihláška do kurzu (elektronická či písemná) je závazná. Pokud se z vážných zdravotních důvodů nebudete moci kurzu zúčastnit, dejte nám to prosím co možná nejdříve vědět písemnou formou .

2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, provozovateli Horák -Taneční školy Slaný k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla společnosti.

3. Při přihlášení do tanečních kurzů pro mládež je vybírán rezervační poplatek-záloha.

  • Rezervační poplatek je v případě doplacení kurzovného použit na úhradu části ceny kurzovného.
  • Doplatek kurzovného je tedy rozdílem plné ceny kurzu a rezervačního poplatku.
  • V případě nedoplacení doplatků náleží rezervační polatek TŠ Horák Slaný na pokrytí veškerých administrativních úkonů spojených s evidencí a správou přihlášeného.
  • V případě nedodržení data splatnosti doplatku rezervační poplatek bez náhrady propadá.

4.  Zaplacené kurzovné se nevrací  (vyjma z vážných zdravotních důvodů). Při odhlášení z tanečního kurzu na vlastní žádost je účtován storno poplatek 1.500,-Kč ze zaplacené celkové ceny (tj. kurzovné+příp. garde). 

5. Docházka do kurzu je náležitostí jeho účastníků, nenavštívené lekce nemohou být z kurzovného odečítány.

6. Do tanečního sálu je povolený vstup pouze v čisté společenské obuvi vhodné k tanci. Do kurzu pro středoškolskou mládež chodí účastníci kurzů i jejich doprovod pouze v předepsaném společenském oblečení.V případě nevhodného oblečení frekventatnů i doprovodu má provozovatel právo neumožnit vstup do prostor sálu a v případě nutnosti tuto osobu z prostor sálu vyvést bez možnosti náhrady vstupného.

7. U vstupu do tanečního sálu se žák TŚ prokáže průkazkou frekventanta. Po označení datumu dané lekce bude umožněn vstup do prostoru sálu.

8. V případě ztráty průkazu frekventanta bude žákovi vystaven duplikát-je evidován v centrální evidenci.

9. Vstup na taneční parket bude umožněn pouze žákům s viditelně umístěným identifikátorem frekventanta kurzu, který žák TŠ obdrží při placení kurzovného. 

10. Kabáty a zavazadla (s výjimkou dámských kabelek) je nutné před začátkem lekce uložit v šatně. Jejich nošení do sálu není z prostorových, bezpečnostních a zejména etických důvodů dovoleno. V sálu (kde probíhají kurzy pro mládež a dospělé) je provozována klasická "divadelní šatna" s obsluhou za obvyklý poplatek.

11. Taneční sál i přilehlé prostory (bar, WC, šatna) jsou nekuřácké. Kuřáci mohou kouřit ve foyeru v místech s připravenými popelníky.

12. Změna času a místa konání lekce je v nutných případech vyhrazena.

13. Akce taneční školy (lekce kurzu, prodloužené lekce, plesy, tančírna apod.) mohou být dokumentovány fotografem či kameramanem taneční školy. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akcí mohou být vystaveny na internetových stránkách taneční školy nebo použity na jiných propagačních materiálech Taneční školy Horák

14. Přihlášením do kurzů stvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasíte s jejich dodržováním.

Historie kravat

O původu kravat

Historie kravat sahá až do doby třicetileté války (1618-1648), kdy chorvatští žoldáci ve francouzských službách nosili své tradiční a malé, vázané šátky. Tyto šátky jim dávaly na rozloučenou jejich ženy a měly převážně červenou barvu.

Doplněk vzbudil zájem pařížanů a byl pojmenován po francouzském slovu chorvaté - la croates. Postupným vývojem se toto slovo upravovalo na dnešní la cravatte, tedy česky kravata.Nová část oblečení se stala módním výstřelkem v Evropě, kde muži i ženy nosily kusy látky kolem krku. Ke konci 17. století již muži nosili kravaty z krajky, které byly ve svém provedení vázání tak náročné, že vyžadovaly velké úsilí i čas, aby byly uvázány úhledně.

Vývoj kravaty od 17. století

Tvar a způsob vázání kravaty procházel dále vývojem. V roce 1715 vznikl další druh kravaty nazvaný Stocks. Tento vzor kravaty byl zpočátku jen malý kousek mušelínu, který byl složený do úzkého pásu a několikrát obtočený kolem límce košile, nakonec zajištěný zezadu kolíčkem. Pro muže s dlouhými vlasy na ramena to byl vhodný a módní doplněk, protože v té době nosili muži konce vlasů zastrčené do černého hedvábného pytlíku se stuhami u krku. Pro nás v současné době divná móda, ovšem tehdy takto chodili všichni muži. Způsob nošení se nazýval pytel-paruka účes.

Od roku 1860, v době průmyslové revoluce, bylo potřeba vytvořit namísto dlouze vázaného šátku kolem krku jednoduchou vázanku, která by byla uvázána rychle a byla elegantní. V té době také vznikla moderní kravata, jak ji v různých obměnách nosí milióny mužů dodnes. Kravata byla dlouhá a tenká stuha s kravatovým uzlem, který již bylo možno uvázat jednoduše a rychle.

Změny vzhledu kravaty v 19. století

Před druhou světovou válkou se nosily kravaty o hodně kratší než jsou dnes. Délka kravaty byla uzpůsobena především délce kalhot. Pas kalhot v té době sahal až po břicho, a proto musela kravat svou délkou ustoupit. Kolem roku 1944 se začaly vyrábět kravaty nejen širší, ale také odvážnější až nekomforní. Byl to začátek období, které dostalo u kravat název Bold Look vazba. Tyto kravaty měly původ u navrátivších se vojáků z války, kteří se chtěli co nejvíce odlišit od vojenské uniformity. Kravaty tehdy dosahovaly šíře 13 cm při délce 120 cm a byly na nich užívány vzory art deco, lovecké scény, scénické fotografie, tropická témata a dokonce i dívčí obrazy. Vzory vydržely asi až do roku 1951, kdy byl představen vzor Mister T (tak jej nazval časopis Esquire). Byl to nový styl, který se vyznačoval zúženými obleky, štíhlejšími klopami a menšími klobouky. Kravaty taktéž zeštíhlely. Z celkem úzkých 7,6 cm v roce 1953 až po 2,5 cm v polovině 60-tých let. Délka kravat se protáhla na 130 cm, protože muži začali nosit kalhoty s pasem níže. Po roce 1950 se nadále užívaly barevné vzory, ale již umírněnější než byly poválečné vzory. Populární byly geometrické tvary a diagonální pruhy. 1960 přinesl příliv pop art vzorů, které ovlivnilo umění. Nevázanost stylů konce 60- tých a počátku 70-tých let postupně určovala cestu k umírněnějším vzorům kravat. Kravaty se opět začaly svými rozměry vracet do svých původních šířek 11 cm. Kravaty se začaly prodávat spolu s košilemi a designéři pomalu začali experimentovat s odvážnějšími barvami. V roce 1980 byly módou užší uzly u kravat. Šířka kravaty se opět zmenšila na 3,8 cm, ale pro společenský standart byl typičtější rozměr od 7,6 do 8,3 cm, stal se populární znovu. V roce 1990 se kravata opět svým rozměrem malinko rozšířila a byly na ní prezentovány nezvyklé designové prvky nebo materiály. Jednalo se o vzory kreslených postaviček, komerčních produktů a materiály jako jsou plasty nebo dřevo. Během tohoto období se díky níže šitému pasu u kalhot prodloužila délka kravaty na 140 cm.

Současnost a pánská kravata

Na začátku 21. století se kravaty dostaly svou šířkou na rozměr 8.9 až 9,5 cm, se širokou škálu vzorů a barev. Od tradičních pruhů, přes abstraktní prvky až po tématické vzory. V současné době se délka kravat šije od 117 do 152 cm, při šířce 9,5 cm. Fotografie se vzory současných, moderních kravat. Mezi mladšími muži a muži vyznávajícím poslední trendy světové módy našel uplatnění opět retro styl 60-tých let v podobě šířky kravaty 2,5 cm, která dostala název RETRO nebo také SLIM. Barevnost kravat je rozličná a ladí se vždy ke košili. Nejoblíběnější vzory jsou svislé s kontrastními pruhy. Fotografie se vzory kravat RETRO SLIM.

Fotogalerie

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto